Itt jár Ön:

2017.11.07.

A támogatás célja
A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál - új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy - új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

A pályázók köre
Mikro-, kis-, és középvállalkozások,
a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
c) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Forrás összege: 17 Mrd forint
Támogatás mértéke: 50%
Támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 15.000.000 Ft
Előleg mértéke: 75%

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre
a) Eszközbeszerzés költségei
Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Kizárólag a Felhívás 3. számú mellékletét képező VTSZ lista szerinti eszközök költségei számolhatók el.

b) Immateriális javak beszerzésének költsége
• Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével a Felhívás 4. számú mellékletét képező TESZOR lista szerint,
• Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc beszerzése,
• A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-how.

Kötelező vállalás:
Saját tőke mértékének növelése
A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig (3 év). A megvalósítás és a fenntartás időszakában a Kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni. A kötelező vállaláshoz kapcsolódó mutató esetében a vállalt célérték nem teljesítése szankcionálásra kerül.

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül, vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:
i) Egészséges társadalom és jólét;
ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
iii) Tiszta és megújuló energiák;
iv) Fenntartható környezet;
v) Egészséges és helyi élelmiszerek;
vi) Agrár-innováció;
vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:
i) fotonika, lézertechnológia
ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
iii) bionika
iv) nem gépipari fémfeldolgozás
v) elektronika és félvezető-technológia
vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák
viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
ix) építőipar (építőanyag-technológiák)
x) textilipar
xi) fa- és bútoripar
xii) logisztika
xiii) kulturális és kreatív ipar

Területi korlátozás
Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén kívül megvalósuló fejlesztések támogathatók. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie.

Beadás dátuma
A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. december 6-án 9 órától 2018. február 15-én 12 óráig lehetséges.