Itt jár Ön:

2018.02.14.

A felhívást érintő fontosabb változások:


A GINOP Éves Fejlesztési Keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Kormányhatározat módosításával összhangban a rendelkezésre álló keret 19.040.000.000 Ft-ról 13.040.000.000 Ft-ra csökken;
A rendelkezésre álló forrás 66,46%-a a felhívásban megjelölt nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező megyékben megvalósuló fejlesztések támogatását szolgálja.
A támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyeket bevonni, a képzésekbe az alábbi célcsoportokból:
bevonást megelőző 12 hónapban volt közfoglalkoztatott vagy legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy egyéb munkavállalási korú inaktív személyek
Kölcsönzött munkaerő támogatása abban az esetben támogatható, amennyiben a sikeres képzést követően állományba kerül a kölcsönzött munkaerő;
A képzések lebonyolítása a korábban megfogalmazott belső és külső képzés mellet történhet saját teljesítés keretében (ez utóbbi kizárólag a Fktv. szerinti engedélyezett vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésekre vonatkozik);
A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-ának külső és/vagy saját teljesítésben Fktv. szerint engedélyezett és vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésnek kell lennie;
A támogatható képzések - a korábbi 7% - helyett maximum 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés vagy kombinált nyelvi képzés;
Átalakult az értékelési szempontrendszer – új kiemelt területek kerültek be a pontozási rendszerbe:
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti érvényes tanulószerződéssel és vagy együttműködési megállapodással való rendelkezés;
igazolt működési tapasztalattal rendelkező képzőintézmények igénybevételének előnyben részesítése (árbevétel és működési idő);
a szabad vállalkozási zónában megvalósuló projektek előnyben részesülnek.
A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások esetében lehetővé válik, hogy konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújtsanak be;
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 13. 10.00 órától 2018. december 3. 12.00 óráig van lehetőség.


Fontosabb változások az elszámolható költségekre vonatkozó korlátok esetében:
a képzéshez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át;
a képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint a 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat;
a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása nem haladhatja meg a projekt összköltségének 30%-át;
olyan munkavállalók vonhatóak be a támogatott képzésekbe, akik bruttó munkabére nem haladja meg a 405 459 Ft-ot.
A képzési költségek vonatkozásában a felhívás mellékleteként rendelkezésre álló sablon alapján kiállított referenciadokumentum benyújtása kötelező.
A képzések megvalósításának nyomon követése érdekében részletezésre került azon előírás, hogy képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartamára kiterjedő mozgóképet vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni;
A felhívás egyes pontjaiban további, értelmezést segítő szövegpontosítások történtek.