Itt jár Ön:

2017.06.23.

A pályázat célja

A pályázat kiemelt célja annak elősegítése, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

A pályázók köre
Mikro-, kis- és középvállalkozások, akik rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel és az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt.

Forrás összege: GINOP esetében 19 Mrd forint, VEKOP esetében 1,84 Mrd forint
Támogatás összege: minimum 3, maximum 50 millió Ft
Támogatás mértéke: 50-100%

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
• Képzések lebonyolítása (OKJ, kombinált nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzések, egyéb szakmai képzések, egyéb képzések, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény – a továbbiakban: Fktv. - 1. § (5) bekezdése szerinti képzések) belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;
• Képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;
• Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

Elszámolható költségek köre
a) Projekt előkészítés költségei
• Előzetes tanulmányok költségei, engedélyezési dokumentumok költségei
• Közbeszerzési költségek
b) Projektmenedzsment költségei
• Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
• Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
• Egyéb projektmenedzsment költség
c) Projekt szakmai megvalósításában közreműködők költsége
d) Szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei
• Egyéb szakértői szolgáltatás
• Képzéshez kapcsolódó költségek
− Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj);
− Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége
− Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja (beleértve a kapcsolódó rezsi költségeket), posta és adminisztrációs költségek
A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint az 5000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.
• Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
e) Célcsoport támogatásának költségei
• Képzésbe bevont munkavállalók útiköltsége
• Képzésbe bevont munkavállalók ellátási költsége
• Képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása
A munkavállalók munkaidőben való képzése esetén, kizárólag a kontaktórák tekintetében, a képzés munkaidőben megtartott óráinak számával megegyező időre, arányosítva elszámolható a képzésre bevont munkavállaló bérköltsége, hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adókkal és járulékokkal, melynek összes költsége nem haladhatja meg az egy főre elszámolható képzési költség maximumát, azaz személyenként legfeljebb 580 000 Ft-ot. Bérköltség kiszámításához munka törvénykönyvéről szóló a 2012. évi I. törvény távolléti díj számításának szabályai az irányadóak.

Területi korlátozás
GINOP pályázat esetében: A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.
VEKOP pályázat esetében: Felhívásra csak a Közép-magyarországi régió területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.

Beadás dátuma
A pályázatok beadásának kezdetét elhalasztották, a felhívások módosítás alatt állnak. A kezdő dátum egyelőre nem ismert.